Asiakkaitamme ovat mm. energia-, metalli-, laiva-, prosessi-, puunjalostus-, elintarvike- ja elektroniikkateollisuus sekä insinööri- ja arkkitehtitoimistot. Joukossa on sekä pieniä perheyrityksiä että suuria monikansallisia konserneja. Heille olemme tehneet seuraavanlaisia projekteja:

Projektisuunnittelu

 • asennustarkastukset ja tarkastusdokumentointi ydinvoimalaitosprojektissa
 • elintarviketeollisuuden tuotantotilan layout- ja putkistosuunnittelu
 • layout -suunnittelu kattilalaitosprojekteissa
 • sulattoprojektien layout- ja putkistosuunnittelu
 • vesilaitosprojektien layout- ja putkistosuunnittelu
 • kattilahuoneen teräsrakenteiden lujuuslaskenta ja suunnittelu
 • sähkösuodattimien layout- ja laitesuunnittelu
 • SPAR –öljyntuotantolauttoihin liittyvä nestaus ja materiaali-informaation tuottaminen
 • tuotantolinjojen valmistus- ja tarkastustyövaiheiden automatisointiin liittyvä layout- ja mekaniikkasuunnittelu
 • paperin jälkikäsittelylaitteiden (kalanterit, leikkurit ja päällystysasemat) jaossuunnittelu
 • nostolaite- ja kuljetinsuunnittelu
 • tuuliturbiinivaihteiden mekaniikkasuunnittelu
 • laboratoriotuotteiden mekaniikkasuunnittelu
 • välipala-automaatin tuotesuunnittelu

Tuotekehityssuunnittelu

 • CE hyväksytty liikkuva henkilönostin
 • biopolttoaineiden käsittelylaitteet (murskaimet)
 • paperin jälkikäsittelylaitteet (kalanterit, leikkurit ja päällystysasemat)
 • tuuliturbiinivaihteet
 • magneettikuvauslaitteet
 • hammas- ja päänaluekuvantamislaitteet
 • nesteannostelujärjestelmät
 • HI-FOG sammutusjärjestelmät
 • sinkin talteenottolaitteisto

Suunnittelun avustavat tehtävät

 • dokumentoijan tehtävät jätteenkäsittelylaitteiden tuotekehitysprojektissa
 • dokumentoijan tehtävät (konekortit) vesilaitosprojektissa
 • paloilmaisinkaavioiden dokumentointitehtävät
 • HI-FOG sammutusjärjestelmäkaavioiden dokumentointitehtävät
 • projektisihteerin tehtävät sulattoprojekteissa
 • päivittäistavarakaupan kiinteistötiedon hallintaan liittyvät dokumentointitehtävät