PALVELUYKSIKKÖ
 Palvelun näkökulma Planicon Consulting Planicon Engineering
STRATEGIA

Strateginen kilpailukyky

 • Asemointi
 • Portfolio-johtaminen
 • Make or Buy -strategiat
 • Kasvun johtaminen
 • Innovaatiojohtaminen
 • Strategian kuvaus ja implementointi
 • Resurssioptimointi teknisen tiedon luomisessa ja hallinnassa
 • Make or Buy -strategiat
 • Teknisen tiedon luomisen ja hallinnan it-ratkaisut
OPERATIIVINEN  TULOKSELLISUUS

Operatiivinen kilpailukyky

 • Tuotannon kehittäminen
 • Hankintatoimen kehittäminen
 • Toimitusketjun kehittäminen
 • On-site -johtamispalvelut
 • Tuotekehitys ja palvelumuotoilu
 • Muutosjohtaminen
 • Teollinen Internet
 • Johtamisprosessien itc-tuki
 • Teknisen tiedon  luomisen ja hallinnan  osaamistarpeiden optimaalinen resurssointi on-site -palveluilla
 • Logistiikka-operaatioiden suunnittelun ja -työnjohdon on-site -palvelut
INVESTOINTIHANKKEET

Kasvun onnistumisen edellytysten luominen

 • Investointioptioiden analyysit
 • Feasibility Studit
 • Projektien suunnittelu ja johto
 • Projektien johto on-site –palveluna
 • Hankintatoimen johtaminen
 • Organisaation luominen
 • Projektin osaamistarpeiden kartoitus
 • Asennusvalvonnan palvelut
 • Muutossuunnittelun ja tiedon ja dokumenttien hallinnan palvelut
 • As-built-dokumentointi
 • Projektijohdon assistenttipalvelut tiedon  tuottamisessa ja jakelussa

Konsulttimme

Ilkka Hämäläinen
+358 400 608782
ilkka.hamalainen@planicon.fi

 • koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori (johtaminen), kauppatieteiden maisteri (kansantaloustiede), MBA ja konesuunnittelun insinööri
 • omaa 40 vuoden liikkeenjohdon konsulttikokemuksen teollisuudesta, kaupasta ja palveluista. Vuoden konsultti 2000.
 • ollut kanssayrittäjänä ja hallituksen puheenjohtajana useissa ICT- ja KIBS-alan yrityksissä
 • Planicon Oy:n hallituksen puheenjohtaja